Litteraturseminarium

Samla data = empiri

Grekland, Aristoteles, lång tid av logiska deduktioner inga experiment

Revolutionen ex galilei falsifierade Aristoteles hypotes, luftmotstånd ej vikt. Linné - sortering, klassificering, Slump ex. Fleming - penicillin Kepler - kristallografi snöflingor.


Empirism sinneserfarenheter, pröva, undersöka och observera. kunskap är objektivt, ej socialt eller kulturellt bunden. Ta över fakta.

Konstruktivism Piaget, barnen får utrymme att styras av sin egna nyfikenhet. Vuxna ska inte ingripa, barnen ska skapa egna erfarenheter.
Sociokulturellt perspektiv språket viktigt, lärande sker i sammanhang och tillsammans med andra.
Konstruktionismen Alla lär sig fritt, viktigt med början, sen processen sen hitta målet.
Varför naturkunskap i skolan?
Medvetna samhälssmedborgare, kritiskt tänkande. Förstå världen vi lever i.
Klasslärarkultur Inte viktigt vad man lär sig för det är föränderligt. 

Akademikerkultur ämnen var för sig

Helt nytt

Nu blir det här min studiedagbok där jag skriver det jag lärt mig lite kort. Igår var jag på en jätte bra föreläsning om studieteknik.


  • Innan en föreläsning eller lektion, gissa vad det ska handla om
FÖRE Kolla vad vi ska göra imorn, inga detaljer, googla begrepp, få en överblick. Före kursstart, få en överblick genom kursplan och mål och kurslitteratur, inga detaljer. Terminsplansch!
MEDAN Små väldefinierade uppgifter, inget pluggberg! Plugga ofta hellre än länge. För att förstå -> sammanfatta, hitta kärnan. För att minnas -> associera. 

EFTER Förhör -> kompis, skriva, mentalt utan att titta på anteckningar, aktiv förståelse. (Passa dig för passiv förståelse) 90% -> 10 min, 24h, 1 vecka, 1 månad.


  • Så ett frö, odla nya, bra, vanor, Karlsson på taket!


    Facklitteratur
  1. Läs innehållsförteckningen och gissa
  2. "Avväpna" -> översiktsläs
  3. Djupläsning

RSS 2.0